മുടി കാട് പോലെ വളരാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ

എല്ലാവരുടെയുംപ്രധാനപ്രശ്നമാണ് മുടി ഇല്ല എന്ന്. പലവിധത്തിലുള്ള കെമിക്കലുകൾ നിറഞ്ഞ തലയിൽ പുരട്ടി അതുകൊണ്ട് മുടി നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറ. പരസ്യങ്ങൾക്കും അഡ്വൈസ് മെൻറ് കൾക്കു മീഡിയയിലൂടെ ഓൺലൈനായി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ മാണിക്യന് സാധനങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മ തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നു. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതിന് ഫലമായാണ് നമ്മുടെ മുടികൾക്ക് ഇത്രയധികം ഡാമേജ് കൾസംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ എത്രത്തോളം നാച്ചുറലായി നമ്മുടെ മുടി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

അത്രത്തോളം എസ് അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. വ്യത്യസ്തതരം ക്യാമ്പുകളും ഓയിലുകളും മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങുന്ന കാലമാണിത്. എന്താ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും വിരൽത്തുമ്പിൽ എത്തുന്ന കാലം. എന്നാൽ അത്തരം പരസ്യങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നഷ്ടം നമുക്ക് മാത്രമാണ്. നേച്ചുറൽ ആയ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടിക്കും ആരോഗ്യത്തിനും ഒരുപോലെ നല്ലതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അത്തരം രീതികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം.

അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ നിന്നും മുടികൊഴിച്ചൽ മാറികിട്ടാൻ സാധ്യമാകൂ. ക്ലോറിൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മുടി വെളുത്ത അമിതമായ ബീച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. രണ്ട് സ്പൂൺ അരി 20 മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ചതിനുശേഷം അളിയൻ ഇട്ടതിന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക.

ആണെങ്കിൽ ഉത്തമമായ ഒരു റിസൾട്ട് നിങ്ങടെ മുടിക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ ചൂടാറിയതിനു ശേഷം പുരട്ടി കുളിക്കുക ആണെങ്കിൽ വളരെ എഫക്ടീവ് റിസൾട്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുടിക്ക് ലഭിക്കും. ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി മുടിയുടെ ഡാമേജ് കൾ പൂർണമായും മാറി കിട്ടുക മാത്രമല്ല കൂടുതൽ മുടിവളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.