ഈ പഞ്ചമിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഉറപ്പായും വരാഹി അമ്മ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും

മറ്റ് ഏത് ദേവി ദേവന്മാരെക്കാളും അധികം ശക്തിയുള്ള ഒരു ദേവി സങ്കല്പമാണ് വരാഹിദേവി. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ആളുകൾ അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാതെ പോകുന്നു. എടാ അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ലഭിക്കാത്തതായി ഒന്നുമില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിലുള്ള ഏതു വലിയ ആഗ്രഹവും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിച്ചു കിട്ടുന്നതിന് വരാഹി നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും.

   

അതാണ് അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം ഏറ്റവും കൂടുതലായി അനുവദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ആണ്. ഫെബ്രുവരി 13ആം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 8 30ന് ആരംഭിക്കുന്ന വരാഹ്യയുടെ പഞ്ചമി ദിവസം ഫെബ്രുവരി പതിനാലാം തീയതി സന്ധ്യയ്ക്ക് 6 30ന് അവസാനിക്കും. ഈ പഞ്ചമി ദിവസമാണ് വരാഹി അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനും അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേടാനും ഏറ്റവും അധികം സഹായവും ആകുന്നു.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ പഞ്ചവരാശി അമ്മയെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ചും വരാഹി അമ്മയ്ക്ക് ഈ മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് ഇന്നത്തെ ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രധാനമായും ഒരാഹിദേവിയുടെ ചിത്രം നിങ്ങളുടെ പൂജാമുറിയിൽ വച്ച് ഈ പഞ്ചമി ദിവസത്തിൽ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ ആണ് അമ്മയുടെ മുൻപിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.

മധുരക്കിഴങ്ങ് ആണ് രണ്ടാമതായി ദേവിക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് മാതളനാരങ്ങയുടെ അല്ലികൾ. മൂന്നാമതായിട്ട് എനിക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് പാനകം ആണ്. ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ ശർക്കരയും ചുക്കും ചേർത്ത മിശ്രിതമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇത്തരത്തിൽ സമർപ്പിച്ചാൽ ഉറപ്പായും നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ജീവിതവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സുരക്ഷിതമായിരിക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കാം.