സദ്യ കഴിഞ്ഞാൽ ദഹനത്തിനായി പഴം കഴിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ ഇതറിഞ്ഞിരിക്കു

ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അസിഡിറ്റി ഗ്യാസ്ട്രബിൾ എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് ദഹന സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട്. ജന്മനാ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വന്നുചേരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ഗ്യാസ്ട്രബിൾ എന്ന അവസ്ഥ.ചെറിയ കുട്ടികൾ പാല് കുടിച്ച ശേഷം അവരെ തോളിൽ കിടത്തി തട്ടി അവരുടെ വയറിനകത്തുള്ള ഗ്യാസ് പുറത്തു കളയുന്ന രീതി നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

   

ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് ഭക്ഷണത്തിനു ശേഷവും ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീര രീതികൾ ക്രമീകരിക്കുക. അസിഡിറ്റി ഗ്യാസ്ട്രബിൾ എന്നിവ രണ്ടും തമ്മിൽ അല്പം വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്നതും മനസ്സിലാക്കുക. നാം ശരിയായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത അവസ്ഥ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും ചേരുന്ന ചില ഘടകങ്ങൾ ശരീരത്തിന് യോജിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ളവയാണ് എങ്കിലും ഇത് ദഹന അവസ്ഥയിലെ.

ആസിഡിനെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തുകയും പുറം തോടിൽ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അസിഡിറ്റി സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ദഹന വ്യവസ്ഥയെ അളവ് കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും ഒരുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ധാരാളമായി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതും ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഒരു പരിധിവരെ സഹായകമാണ്.

മാത്രമല്ല ആയുർവേദപ്പെടുന്ന അയമോദകം വായുകുളിതാ പോലുള്ളവ കഴിക്കുന്നതും അസിഡിറ്റി ഗ്യാസ്ട്രബിൾ പോലുള്ളവർ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. അതുപോലെതന്നെ നിങ്ങളുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ പരമാവധിയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കുക. ഈ കൂട്ടത്തിൽ പാലും പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഗോതമ്പ് മൈദ പോലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. തുടർന്ന് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.