തടി കുറയ്ക്കാൻ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുകയല്ല ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്

ശരീരഭാരം വർദ്ധിക്കും ഡോറും ഇത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഒരുപാട് ആണ് സമൂഹത്തിൽ. എന്നാൽ ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം ഇങ്ങനെ കുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൃത്യമായ ഡയറ്റുകളും വ്യായാമ ശീലവും ആണ് പാലിക്കേണ്ടത്. ഇന്ന് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള അനാവശ്യമായ കൊഴുപ്പുകൾ ശരീരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പല രീതിയിലും ആളുകൾ രോഗാവസ്ഥകൾക്ക്.

   

അടിമകളായി മാറുന്നു. അമിതഭാരം എന്ന ശരീരത്തെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള രോഗാവസ്ഥകൾ നിങ്ങളെ ബാധിക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ രോഗിയാകുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഭക്ഷണം ശീലം തന്നെ കാരണമാകും. ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുകയാണ് ഇത്തരം രോഗാവസ്ഥകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്. മരണത്തിനു പോലും കാരണമായേക്കാവുന്ന രോഗാവസ്ഥകൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വന്ന് ചേരാം.

ഇന്ന് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി പല ആളുകളും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ കണ്ടുവരുന്നു. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ പട്ടിണി കിടക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ നല്ല രീതികൾ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം. പ്രധാനമായും ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്റർമിറ്റഡ് ഫാസ്റ്റിംഗ് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു രീതിയാണ്.

ഇത് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പല രോഗകോശങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കും. വാട്ടർ ഫാസ്റ്റിംഗും ചെറിയൊരു ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഉപാധിയാണ്. കുറഞ്ഞത് 48 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ആണ് വാട്ടർ ഫാസ്റ്റിംഗ് പാലിക്കേണ്ടത്. 24 മണിക്കൂറും നേരത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ഫാസ്റ്റിംഗ് പാലിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാം എന്ന് ഉറപ്പായാൽ എന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് മണിക്കൂറിലേക്ക് ഇത് വർദ്ധിപ്പിക്കാം. തുടർന്ന് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.