മുടി കറുപ്പിക്കാൻ ഇനി വേറൊന്നും ആവശ്യമില്ല

കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മുടി കറുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കുക. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന.

എല്ലാത്തരം പ്രശ്നങ്ങളും മാറ്റി നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ അറിയുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ എല്ലാവരും അറിയാതെ പോകരുത്. ഹെയർ കളറുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി മുടിക്ക് വളരെയധികം ദോഷങ്ങൾ വരുന്നു ചേരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് നാച്ചുറൽ ആയ രീതിയിൽ തന്നെ മുടി കറുപ്പിച്ച് കൊടുക്കാൻ ഇത്തരം രീതിയിൽ.

ചെയ്താൽ മതി. വേണ്ടി ഒരല്പം ചെറുനാരങ്ങ നീരിലേക്ക് ഹെന്ന പൗഡർ കട്ടൻചായയും ചേർത്ത് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തു മുടിയിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കുക. ഇത് മുടിക്ക് നേച്ചറൽ ആയ രീതിയിലുള്ള നിറം ലഭിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നീലാംബരിപ്പൊടി കട്ടൻചായയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ തലയിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കുക.

ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മുടിയുടെ പഴയ നിറം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം വരുത്താൻ സാധിക്കും. എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്തു നോക്കുക. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കും.. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഇവിടെയൊന്നും കണ്ടു നോക്കുക.