തലമുടി കറുപ്പിക്കാൻ ഇനി വേറൊന്നും വേണ്ട

കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ തലമുടി നല്ല രീതിയിൽ കറുപ്പിച്ച് എടുക്കുന്നതിനും അതുപോലെതന്നെ മുടിക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള കറുപ്പ് നിറം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുക. ഇത് നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം വരുത്താൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നു.

   

എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ ആരും അറിയാതെ പോകരുത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് സാധ്യമാകും. എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ എല്ലാവരും അറിയുക. തലമുടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കറുപ്പ് നിറം നഷ്ടപ്പെടാതെ തലമുടി നല്ല രീതിയിൽ കറുത്ത് ഇരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക്.

https://www.youtube.com/watch?v=nzQMvHXGYb0&t=2s

വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഹെന്ന പൊടിയിലേക്ക് അല്പം മൈലാഞ്ചി പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് കട്ടൻചായ ചേർത്ത് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിൽ തലയിൽ പുരട്ടുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ.

നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്തു നോക്കുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ പോകരുത്. എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണാനും ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ ഒന്നും കണ്ടു നോക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *