പാറ്റ എലി എന്നിവയുടെ ശല്യമില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക

കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പാറ്റ എലിഎന്നിവയുടെ ശല്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വീടുകളിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതികളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ എല്ലാവരും അറിയുക.. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും.

   

അതുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ അറിയാതെ പോകരുത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ എല്ലാവരും അറിയുക . ഇത് നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം വരുത്താനും ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും.

എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുക. പാത്രത്തിലേക്ക് അല്പം കർപ്പൂരവും ചന്ദനത്തിരിയും പൊടിച്ചെടുത്തതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് വെള്ളം നിറച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. ശേഷം ഇതിലേക്ക് കോട്ടൻ പഞ്ഞി മുക്കിയതിനു ശേഷം പാറ്റയെ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതുപോലെതന്നെ അല്പം ഉപ്പിലേക്ക് സോഡാപ്പൊടി നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തു അതിലേക്ക് പഴവുമോ എന്തെങ്കിലും.

സാധനങ്ങൾ മുക്കിവച്ചു കൊടുക്കുക. ശേഷം നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനും സാധിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ എല്ലാവരും അറിയുക. അതുപോലെതന്നെ ഗോതമ്പുപൊടിയിലേക്ക് ഗുളികകൾ പൊടിച്ചെടു ശേഷം കുഴച്ചെടുത്തതിനു ശേഷം വെച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് എലിയുടെ ശല്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *