ശരീരത്തിലെ ചുളിവുകൾ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാൻ ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി

കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചുളിവുകൾ മാറ്റിയ ശരീരം നല്ല രീതിയിൽ പ്രായം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ച് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്. എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിനുവേണ്ടി എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്.

   

വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പ്രായക്കുറവ് തോന്നിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതികൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചുളിവുകൾ പൂർണമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിനായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.

ആദ്യം ഒരു സ്ക്രബ്ബ് തയ്യാറാക്കി ശരീരത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ സ്ക്രബ്ബ് ചെയ്യണം. എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ അറിയുക. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് പഞ്ചസാരയും ചെറുനാരങ്ങ നീരും ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്ക്രബ്ബ് ഉണ്ടാക്കാം. ശേഷം ഇത് നല്ല രീതിയിൽ സ്ക്രബ്ബ് ചെയ്ത് ശരീരം ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ആക്കി എടുത്തതിനുശേഷം ചെറു ചൂടു വെള്ളത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക.

അതിനുശേഷം ബട്ടറിലേക്ക് അല്പം ഒലിവ് ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തു നല്ല രീതിയിൽ തേച്ചു കൊടുക്കുക. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചുളിവുകൾ മാറ്റി പ്രായം കുറവ് തോന്നിക്കാൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു. എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചേമ്പ് ഇത്തരം രീതികൾ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *