ബാത്റൂം വൃത്തിയാക്കാൻ ഇനി ഒരു കുപ്പി മാത്രം മതി | Bathroom Cleaning Tips

എപ്പോഴും ബാത്റൂം വൃത്തിയാക്കുന്ന കരുതൽ വീട്ടമ്മമാർ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ബാത്റൂം വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയെ കുറിച്ച് അന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് വീടുകളിൽ ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ്. ബാത്റൂം വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പാത്രം വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായും ചെയ്തു നോക്കുക. ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണയായി ബാത്റൂം വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് വിധത്തിലുള്ള ബ്രഷുകൾ മറ്റും ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു കുപ്പി മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഈസി ആയി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് പറയുന്നത്.

ഒരു കുട്ടിയുടെ മുകൾഭാഗം വെട്ടി എടുത്തതിനുശേഷം അതിനുള്ളിലേക്ക് സ്ക്രബർ കയറ്റി നല്ലതുപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കുപ്പിയുടെ മൂടി ഊരി അതിനുശേഷം ആകാശത്തുകൂടി സ്ക്രബർ വലിച്ചെടുത്ത നമുക്ക് കൈ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പാത്രം വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധ്യമാകും. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്.

തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ചെയ്തു നോക്കുക. അതുപോലെതന്നെ ബാത്റൂമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബക്കറ്റും കപ്പും വൃത്തികേടാവുന്നത് ഉപ്പ ഉപയോഗിച്ചത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.