വൻകുടലിൽ കെട്ടികിടക്കുന്ന അഴുക്ക് പുറന്തള്ളുന്ന അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ.

പലപ്പോഴും നമുക്ക് വൻകുടലിൽ അഴുക്ക് കെട്ടി കൊടുക്കുന്നതു മൂലം പലവിധത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ അവസ്ഥകൾ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും അഴുക്ക് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മോശമായിട്ടാണ് പുറത്തു പോകുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകളോ അസ്ഥികൾ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന ഈ മോശം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാകും.

ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകുന്ന സ്ഥലത്തിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വയറ്റിലുണ്ടാകുന്ന പല സുഖങ്ങളും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാകും. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വയറ്റിലുണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി ഇതിൻറെ പ്രധാനകാരണം.

ധാരാളമായി ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാത്തത് ഇതിനെ ഒരു വലിയ കാരണമായി പറയപ്പെടുന്നു. ധാരാളമായി വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും വളരെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ്. നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യായാമവും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണരീതി ഉൾപ്പെടുത്തുകയോ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.

അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാകും. തൈര് പാല് പോലെ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ധാരാളമായി കഴിക്കുന്നത് വളരെ ഉത്തമമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.