തുടയിലുണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിൽ പൂർണമായി മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി

നമ്മുടെ തുടയിടുക്കിൽ പലപ്പോഴും പല തരത്തിലുള്ള ചൊറിച്ചൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് തുണിയെടുക്കാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫംഗസ് ബാക്ടീരിയ ഇൻഫെക്ഷൻ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ തുടയുടെ മുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണാൻ സാധ്യത ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ പൂർണമായ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ്.

   

അല്ലാത്തപക്ഷം ഇത് കൂടുതൽ ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് തുടയിടുക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കുക നടന്നത് വീഡിയോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. നനഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ദിവസങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും തുടർച്ചയായി നല്ല ഫ്രീയായിട്ട് ഈ ഭാഗങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാൻ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻറെ ഭാഗമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ വീഡിയോ വഴി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനുവേണ്ടി ആര്യവേപ്പിനെ ഇല നല്ലതുപോലെ മിക്സിയുടെ ജാർ ഇട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. അതിലേക്ക് അല്പം ഡീറ്റെയിൽ കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നല്ലതുപോലെ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിനുശേഷം അതിൻറെ നീര് ഭാഗങ്ങളിൽ പുരട്ടുക എടുക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള ബാക്കി വന്നത്.

ആ ഭാഗങ്ങളിൽ ചെയ്തുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഉത്തമമായ രീതിയാണ് ആണ്. ഈ രീതികൾ മാറ്റം കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ രണ്ടു രീതികൾ പരീക്ഷ പാർശ്വഫലങ്ങളും ഇല്ലാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മറികടക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ രണ്ടു രീതികളും ചെയ്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ശക്തമായ മാറ്റം കാണാൻ സാധിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *