അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഒന്നും നേടാനാവില്ല

എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം, എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പുതുപുത്തൻ വാർത്തകൾ ആദ്യമേ അറിയുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്തുപോകുന്ന പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് വേദനിക്കുന്ന ഒരുപാട് മനസ്സുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടെന്ന്.

മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്ന ഒരു വീഡിയോയാണിത്. നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ള മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും അവരോട് സ്നേഹത്തിൽ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്. എന്നാൽ അതിൽ ചുരുക്കം ചില ആളുകൾ മാത്രമാണ് തന്റെ ആരുമല്ലാത്ത ആളുകളോടും ബഹുമാനത്തോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും പെരുമാറുകയുള്ളൂ.  മറുപടി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കും അറിയേണ്ടേ മറക്കാതെ വീഡിയോ കാണുക.

In this video, we can see two types of people, sam, a young man, shows that it doesn’t have to be our blood line to respect adults. Sam was travelling back home from work on the bus when five college students laughed at an elderly mother and commented on her mother. Seeing this, Sam gave the mother a place to sit next to him and asked the mother about the things, and after hearing everything.

the young man felt a lot of trouble. The young man got up and went to the five girls and replied that he was now on social media. If you like it. Share this post. Likewise, more than this. . Getting our support. To continue to get posts like this. Like this page in the same way as Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan. I’ll get it right away. Your support is the motivation to do it.