ഞെട്ടൽ വിട്ടുമാറാതെ നിയമപാലകർ

എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം, എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പുതുപുത്തൻ വാർത്തകൾ ആദ്യമേ അറിയുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ മനുഷ്യമനസ്സുകളെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ്.

നമ്മൾ പലയിടങ്ങളിൽ ആയും കേട്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണിത്. റെയിൽവേ പാളം മറികടക്കുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി വന്ന ട്രെയിൻ ഇടിച്ച് മരിച്ച യാചകന്റ മുറി പരിശോധിച്ച് പോലീസുകാർക്ക് ഉണ്ടായ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.  കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Biradi Chang Azad, who has lived in The Gowandi slum in southeast Mumbai for many years, died. Azad, who is sixty-two years old, was begging at Gowandi railway station. It was the past day when Azad was crossing the tracks when the train hit him, after which law enforcement came home looking for the beggar’s place of residence. Many of the things in the one-room house were haired with tarpaulin.

From the complete search of the house, law enforcement received coins filled with buckets, a bank passbook and receipts for sending money home. If you like it. Share this post. Likewise, more than this. . Getting our support. To continue to get posts like this. Like this page in the same way as Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan. I’ll get it right away. Your support is the motivation to do it.