ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയ ബാറ്റ്മാന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നു…..

ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്. ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും ഭൂമിയിലെ ദൈവങ്ങളാണ്. ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ അവർ തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന എന്തും ചെയ്യുന്നവർ. ദൈവത്തെ കൂട്ടു പിടിച്ച് ഇവർ ചെയ്യുന്ന രക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാകില്ല. അത്തരത്തിൽ ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ ഒരു വലിയ മനസ്സാണ് നമുക്ക് വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്.

ക്യാൻസർ മൂലം ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ആഗ്രഹം സഫലമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഡോക്ടർ ഇതു ചെയ്തത്. ഈ ഡോക്ടർ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പ്പിറ്റലിലെ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു സൂപ്പർ ഹീറോ ആയ ബാറ്റ്മാനെ കാണുക എന്നത്. തുടർന്ന് കുഞ്ഞിന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കാനായി ഡോക്ടർ ബാറ്റ്മാന്റെ വേഷത്തിൽ എത്തുകയായിരുന്നു.  ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ താഴെയുള്ള വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.

In the meantime, footage captured by hospital staff is now going viral on social media. The news that batman had arrived at our hospital was told by the nurses and the baby’s mother. He then told them that he wanted to see Batman. Then he went out of the room and saw Batman without even the hospital equipment. Batman can also be seen holding the baby close to his chest as he approaches him.

The footage has already been shared by many people on social media. Under neath, there are many comments congratulating the doctor for granting the baby’s wish. If you like it. Share this post. Likewise, more than this. . Getting our support. To continue to get posts like this. Like this page in the same way as Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan. I’ll get it right away. Your support is the motivation to do it.