ഇരട്ട കുട്ടികൾക്ക് രണ്ടു പിതാക്കന്മാർ.. രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തി ഭാര്യ രംഗത്ത്….

ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒക്കെ സംഭവിക്കുമോ എന്നാണ് ഇതു കണ്ടവർ പ്രതികരിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായ ഡി എൻ എ യിലൂടെ ഇരട്ട കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ ചൈനയിലെ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഇപ്പോൾ വാർത്തകളിൽ നിറയുന്നത്. കുട്ടികളിൽ ഒരാൾക്ക് തന്റെ ചായ ഇല്ലെന്ന സംശയം ഭർത്താവ് പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് യുവതി കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

ഭർത്താവ് അറിയാതെ മറ്റൊരു യുവാവുമായി താൻ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്ന രഹസ്യം യുവതി വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ കുട്ടികളുടെ രെജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപെട്ട് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിന് കൊടുത്തിരുന്നു. പരിശോധനയിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ പിതാവ് മറ്റാരോ ആണെന്ന് റിസൾട്ട് വരുകയും ചെയ്തു. കുട്ടികളുടെ രജിസ്റ്റട്രേഷന് വേണ്ടി വന്നപ്പോഴാണ്. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ താഴെയുള്ള വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.

Everyone in the country knew about it. The DNA test result had to be produced to complete the registration of the children. It was only when the results came out that everyone found out. Then his wife revealed the secret behind it. But her husband also informed him that he was not ready to raise someone else’s child. The news went viral after the incident was reported by a local media outlet.

Those who saw the news responded that the wife had betrayed her husband. And social media is also flooded with news. If you like it. Share this post. Likewise, more than this. . Getting our support. To continue to get posts like this. Like this page in the same way as Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan. I’ll get it right away. Your support is the motivation to do it.