അമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ മകന് പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ….

ഭൂമിയിലെ കൺകണ്ട ദൈവമായാണ് മാതാ പിതാക്കളെ എല്ലാവരും കാണേണ്ടത്. എന്നാൽ മാതാ പിതാക്കളെ തെരുവിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരും അനാഥാലയത്തിൽ കൊണ്ടു ചെന്ന് ആക്കുന്നവരും നിരവധിയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ അച്ഛൻ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി വളർത്തി വലുതാക്കിയ അമ്മയെ സ്വന്തം മകൻ തന്നെ തെരുവിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയും, അതിനു മകനു കിട്ടിയ ശിക്ഷയുമാണ് ഇപ്പോൾ വാർത്തകളിൽ നിറയുന്നത്. ഈ വാർത്ത ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്.

നോയാ നഗർ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു യുവാവാണ് അമ്പത്തഞ്ചു വയസായ സ്വന്തം അമ്മയെ തിരക്കുള്ള ഒരു തെരുവിൽ ഉപേക്ഷിച്ചത്. തുടർന്ന് തെരുവിൽ വിശന്നു അവശ നിലയിൽ കണ്ട അമ്മയെ കുറച്ച് പേർ ചേർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് വൃദ്ധ സദ്ധനത്തിലേക്കു മാറ്റുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ബന്ധുക്കളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് തനിക്കു ഒരു മകൻ മാത്രമേ സ്വന്തമായി ഉള്ളുവെന്ന് ആ അമ്മ പറഞ്ഞത്. കൂടുതൽ അറിയാനായി താഴെയുള്ള വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.

And gave him his son’s address. This mother raised and raised her son, whom her father had abandoned when he was young, by doing housework. A few people joined the address given by the mother and started trying to find their son. But while leaving his mother, his son had an accident and lost sight of his eyes. The son said he was forced to leave his mother because his wife didn’t like it. The young man, who had completely lost his sight in his right eye, realized the mistake and tried to bring his mother back home.

But the old men did not agree. Everyone responds that this is the punishment their son received for leaving his mother. If you like it. Share this post. Likewise, more than this. . Getting our support. To continue to get posts like this. Like this page in the same way as Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan. I’ll get it right away. Your support is the motivation to do it.