പല്ലു വെളുപ്പിക്കാൻ ഇത്ര എളുപ്പമോ??! ഇത് അറിയാതെ പോകരുത്.

തിളക്കമേറിയ പല്ലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല ചിരികൾ സമ്മാനിക്കാൻ ആകൂ. അതുകൊണ്ട് ദന്തസംരക്ഷണത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം. ഉണ്ട്. പലരും അത് തിരിച്ചറിയാറില്ല. ഇതെന്ത് രോഗങ്ങളുടെ പ്രധാനകാരണം ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണക്രമം തന്നെയാണ്. ദന്തരോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലൂടെ പലർക്കും പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നേരിടേണ്ടതായി വരാറുണ്ട്. ഇത് ഒരു പരിധി വരെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്ന ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവ. സൗന്ദര്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

മുഖസൗന്ദര്യവും കേശസംരക്ഷണവും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും വെളിച്ചെണ്ണ. അതുപോലെതന്നെ നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വെളിച്ചെണ്ണ സഹായിക്കും. മുഖ സംരക്ഷണത്തോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 1 തന്നെയാണ് ദന്ത സംരക്ഷണവും. ഇതിനും നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച വ്യത്യസ്തമായ ഒരുപാട് രീതികൾ ഉപയോഗിക്കൂ. തികച്ചും നാച്ചുറൽ ആയ ഒന്നായ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

നമുക്ക് ധൈര്യമായി വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ പല്ലുകൾക്ക് ചുറ്റും പുരട്ടി ഇരുപത് മിനിട്ടിനു ശേഷം കഴുകി കളയുന്നത് വളരെ വരെ പല്ലുകൾക്ക് നിറം നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഉമിക്കരി യിൽ വെളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ്. കെമിക്കലുകൾ ചേർന്ന കെമിക്കലുകൾ ടൂത്ത് പേസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ നല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിവിധി കണ്ടെത്തുന്നത്.

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ചെയ്യാം. ബന്ധങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തീർച്ചയായും ഇതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകണം. ദന്തരോഗങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നതിനായ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.